Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới
Thông báo

Không có thông báo mới
Đăng nhập hệ thống
Tài khoản  
 


Lấy ý kiến góp ý của công dân
Thái độ phục vụ khi giải quyết công việc
Liên kết web
9
  • Ông Phan Thanh Hưng
    10/09
  • Bà Võ Thị Thuý Hà
    03/09
    
Chi tiết tin tức
Triển khai thực hiện Luật Cán bộ, công chức
Người đăng: QT Hệ thống .Ngày đăng: 17/04/2009 09:52 .Lượt xem: 1723 lượt.

    Ngày 20/03/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 365/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Cán bộ, công chức. Theo Kế hoạch được phê duyệt này, các Bộ, ngành và địa phương tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền, thống kê những văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để phù hợp với Luật Cán bộ, công chức (CBCC). 

    Để triển khai Luật CBCC, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật CBCC. Cụ thể, tổ chức các hội nghị nhằm truyên truyền, phổ biến Luật CBCC và các văn bản quy định chi tiết Luật CBCC; mở các lớp tập huấn về những điểm mới và văn bản quy định chi tiết Luật CBCC.
    Từ nay đến tháng 5/2009, các Bộ, ngành, địa phương tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền đã ban hành cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ khi thực hiện Luật CBCC; tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ khi thực hiện Luật CBCC trong tháng 6/2009.
    Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng 12 nghị định quy định chi tiết Luật CBCC như: Nghị định quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn; về tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với công chức; Nghị định quy định những người là công chức trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định quy định việc áp dụng Luật CBCC đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và những người giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý khác trong các doanh nghiệp nhà nước; người được Nhà nước cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước...
    Xây dựng đề án thí điểm tổ chức thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh; đề án về phương pháp xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức; cơ chế chính sách phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng.
Bộ Nội vụ hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai Luật CBCC…
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

                                                                                            Đinh Ngọc Phương 

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thanh tra tỉnh Quảng Nam thăm và làm việc tại Ban Thanh Tra nhà nước tỉnh Sê Koong Lào.
Hội thi cụm số III các tỉnh Tây Nguyên thành công rực rỡ
Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra
Thanh tra tỉnh Quảng Nam đón nhận Huân chương độc lập hạng 3
Tài liệu phục vụ Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 của Thanh tra tỉnh Quảng Nam

Cổng thông tin điện tử Thanh tra Quảng Nam
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Đức Tiến- Chánh Thanh tra tỉnh
Trụ sở: 52 Hùng Vương - Tp.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 02353.859155 - 02353.858610 - Thiết kế bởi: QTI

Thống kê truy cập