Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới
Thông báo

Không có thông báo mới
Đăng nhập hệ thống
Tài khoản  
 


Lấy ý kiến góp ý của công dân
Thái độ phục vụ khi giải quyết công việc
Liên kết web
9
  • Ông Phan Thanh Hưng
    10/09
  • Bà Võ Thị Thuý Hà
    03/09
    
Chi tiết tin tức
Thông báo kết luận Hội nghị của đồng chí Phan Việt Cường - Chánh thanh tra tỉnh Quảng Nam
Người đăng: QT Hệ thống .Ngày đăng: 16/01/2009 08:42 .Lượt xem: 2003 lượt.

Trong tháng 11/2008, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra và Hội thảo về công tác thanh tra kinh tế - xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, đồng thời tổng kết công tác thanh tra chuyên đề ngành Thuế. Tham dự Hội nghị có Chánh Thanh tra, Phó Chánh thanh tra, Thanh tra viên của các sở, ban, ngành, huyện, thành phố; Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh, Phòng Tiếp dân Văn phòng UBND tỉnh.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe truyền đạt các kỹ năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; những vấn đề cần quan tâm trong việc thực hiện  Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, tố cáo; nghe báo cáo tham luận của các đơn vị: Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường về kinh nghiệm giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai, Thanh tra huyện Duy Xuyên về thanh tra đầu tư xây dựng cơ bản, Thanh tra huyện Đại Lộc về kinh nghiệm thanh tra ngân sách xã, thị trấn, Phòng thanh tra Nội chính - Văn xã (Thanh tra tỉnh) về nội dung thanh tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Báo cáo tổng kết công tác thanh tra chuyên đề ngành Thuế.

 

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, thảo luận về những vấn đề vướng mắc trong công tác chuyên môn; các bài tham luận trao đổi kinh nghiệm của các đơn vị, đồng chí Phan Việt Cường – Chánh Thanh tra tỉnh kết luận và chỉ đạo một số nội dung sau:

 

1/ Trên lĩnh vực thanh tra kinh tế - xã hội:

 

Quy trình tiến hành một cuộc thanh tra phải thực hiện theo đúng nội dung hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Phải được ghi trong kế hoạch và được Thủ trưởng cơ quan cùng cấp phê duyệt ngay từ đầu năm. Tuy nhiên, đối với những cuộc thanh tra đột xuất do Thủ trưởng cơ quan giao thì việc ban hành Quyết định thanh tra phải căn cứ Điều 21 Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra để thực hiện.

 

Về thời gian thanh tra phải áp dụng đúng theo quy định của Luật Thanh tra:  đối với Thanh tra sở, ban, ngành, huyện, thành phố là 30 ngày, ở miền núi đi lại khó khăn thì thời hạn thanh tra có thể kéo dài, nhưng không quá 45 ngày (Điều 38 Luật Thanh tra).

 

Trong quá trình thanh tra phải ghi biên bản, lời trình bày chặt chẽ, kết thúc cuộc thanh tra phải có biên bản làm việc với đối tượng thanh tra (nếu có 01 đối tượng), nếu nhiều đối tượng thanh tra thì phải tập hợp biên bản làm việc và sắp xếp theo trình tự quy định. Khi kết thúc cuộc thanh tra phải có Báo cáo kết quả, dự thảo Kết luận, dự thảo Quyết định xử lý Kết luận thanh tra về xử lý hành chính, xử lý kinh tế (nếu có) theo mẫu do Thanh tra Chính phủ ban hành.

 

Khi thực hiện nhiệm vụ, Đoàn thanh tra phải tuân thủ theo Quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra, 5 điều kỷ luật của ngành, tuyệt đối không để xảy ra sai phạm trong quá trình thanh tra. Kết thúc cuộc thanh tra phải hệ thống hóa tất cả tài liệu liên quan theo quy định tại Quyết định số 2278/2007/QĐ-TTCP ngày 24/11/2007 của Thanh tra Chính phủ Ban hành Quy chế lập, quản lý hồ sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải quyết tố cáo đưa vào lưu trữ theo quy định.

 

 

2/ Về xét giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:

 

- Tiếp tục nâng cao kỹ năng tuyên truyền Luật Khiếu, nại tố cáo cho các Báo cáo viên, Tuyên truyền viên, Thanh tra viên theo Đề án 3-212 đã ban hành.

 

- Trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo cần phải thực hiện đúng Luật Khiếu nại, tố cáo, Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo, đặc biệt lưu ý về quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

Trong thời gian qua đã có một số đối tượng khiếu nại hành vi của cán bộ công chức, về thời gian xử lý đơn thư chậm… Do đó, các đơn vị thanh tra cần quan tâm xử lý giải quyết đơn thư đúng quy trình, thời gian quy định. Khi giải quyết lần đầu cần phải tham mưu cho Thủ trưởng đơn vị tổ chức tốt công tác đối thoại, vì đây là quy định bắt buộc. Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính phủ Về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên, phải vận dụng theo mẫu quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

 

Kết thúc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện việc lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định.

 

- Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 28/5/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 về tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo từ năm 2006 đến nay và giải pháp trong thời gian tới; Kế hoạch số 2151/KH-UBND ngày 20/6/2008 của UBND tỉnh về triển khai Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 28/5/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Liên quan đến nội dung này, yêu cầu các cơ quan Thanh tra phải chủ động xây dựng dự thảo chương trình hành động cho Huyện ủy, Thành ủy và cấp ủy tại đơn vị mình, Kế hoạch thực hiện chương trình hành động đã được ban hành, nếu đơn vị nào không thực hiện thì trách nhiệm trước hết thuộc về đồng chí Chánh Thanh tra.

 

- Đối với Thanh tra các huyện, thành phố tập trung phân loại đơn thư theo các dạng như sau:

 

+ Đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết đúng pháp luật, có lý, có tình, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người người khiếu nại nhưng họ vẫn cố tình khiếu kiện kéo dài, đưa ra những yêu cầu không phù hợp với pháp luật, không có cơ sở để giải quyết thì cơ quan Thanh tra phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tham mưu cho Thủ trưởng cùng cấp có văn bản trả lời, chấm dứt việc giải quyết và thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Trường hợp người khiếu nại, tố cáo lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo gây rối trật tự công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Thanh tra tham mưu cho Thủ trưởng cùng cấp phối hợp với cơ quan Công an có biện pháp xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

+ Đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết nhưng người khiếu nại, tố cáo vẫn tiếp tục khiếu kiện kéo dài, gay gắt, bức xúc thì cơ quan Thanh tra tham mưu cho Thủ trưởng cùng cấp chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra, rà soát lại toàn bộ nội dung vụ việc. Trong quá trình kiểm tra, kết luận, giải quyết cần vận dụng đầy đủ những quy định của chính sách, pháp luật, tính hợp lý và thực tế của vụ việc để có biện pháp giải quyết có lý, có tình, phù hợp với thực tế và có tính khả thi.

+ Đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được các cơ quan có thẩm quyền của Trung ương và Tỉnh có văn bản chỉ đạo, giải quyết nhưng chưa được cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện hoặc thực hiện chưa đúng, chưa đầy đủ hoặc có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thì cơ quan Thanh tra tham mưu cho Thủ trưởng cùng cấp chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra, đôn đốc sát sao, quyết liệt để có biện pháp giải quyết dứt điểm.

Việc phân loại đơn thư theo yêu cầu trên, đề nghị các đơn vị báo cáo về Thanh tra tỉnh trước ngày 20/12/2008.

 

 

3/ Về công tác phòng, chống tham nhũng:

 

Qua kiểm tra tại một số đơn vị, địa phương cho thấy: Đến nay vẫn còn có một số đơn vị, địa phương chưa tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; chưa thực hiện việc tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng; việc kê khai minh bạch tài sản có nơi thực hiện đạt tỷ lệ rất thấp 50 - 60%, biểu mẫu chưa làm đúng theo quy định, bỏ sót đối tượng kê khai hoặc Thanh tra huyện, thành phố thu nhận bản kê khai không thuộc diện Huyện ủy, Thành ủy quản lý.

 

Trước tình hình đó để thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh yêu cầu:

 

- Các tổ chức thanh tra cần chủ động hơn nữa trong việc tham mưu xây dựng chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng và tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng tại đơn vị, địa phương.

 

- Đối với công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập cần lưu ý:

 

+ Tham mưu cho Chủ tịch UBND, Bí thư Huyện ủy, Thành ủy tập trung chỉ đạo quyết liệt việc kê khai lần đầu theo Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản.

 

+ Phân loại các đối tượng cần kê khai như sau:

 

Đối tượng thuộc Huyện ủy, Thành ủy quản lý (Theo quy chế phân cấp quản lý cán bộ ở địa phương ban hành) để lập danh sách cụ thể đưa vào kê khai.

 

Đối tượng không thuộc diện cấp Huyện ủy, Thành ủy quản lý đề nghị giao Phòng Nội vụ lập danh sách cụ thể để phát tờ khai và tờ khai của đối tượng này được lưu trữ tại hồ sơ cán bộ công chức.

 

Cơ quan quản lý tờ khai phải tuyệt đối giữ bí mật bản kê khai tài sản của các đối tượng. Không được tùy tiện tổ chức xác minh tài sản thu nhập khi chưa có đơn tố cáo, phản ánh về tài sản thu nhập hoặc kiến nghị của các cơ quan có thẩm quyền (Điều 16, Nghị định số 37). Hoàn chỉnh việc kê khai lần đầu, tiếp tục kê khai bổ sung theo Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13/11/2007 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP. Phấn đấu hoàn thành việc kê khai bổ sung xong trước ngày 15/12/2008.

 

Sau khi tổ chức thực hiện xong việc kê khai, Thanh tra huyện, thành phố có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch UBND cùng cấp báo cáo kết quả kê khai theo mẫu hướng dẫn của Thanh tra tỉnh gửi về Thanh tra tỉnh tổng hợp Báo cáo UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ. Riêng đối với các sở, ban, ngành đề nghị Chánh Văn phòng, hoặc Trưởng phòng Tổ chức cán bộ tham mưu Thủ trưởng cơ quan báo cáo.

 

 

4/ Về Chương trình Kế hoạch thanh tra năm 2009:

 

Khi tiến hành xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2009, đề nghị Thanh tra các đơn vị, địa phương nghiên cứu, bám sát nội dung Công văn số 339/TTT-VP ngày 14/10/2008 của Thanh tra tỉnh về việc đề nghị báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm 2008 và định hướng xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2009; Công văn số 356/TTT-NCVX ngày 28/10/2008 của Thanh tra tỉnh về hướng dẫn báo cáo kết quả năm 2008 và xây dựng kế hoạch thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2009. Việc xây dựng Kế hoạch, dự thảo Quyết định phê duyệt kế hoạch phải thực hiện theo đúng mẫu quy định để trình Thủ trưởng cơ quan cùng cấp phê duyệt trước ngày 31/12/2008.

 

Lưu ý: Đối với Thanh tra huyện, thành phố dự kiến trong Kế hoạch một cuộc thanh tra chuyên đề (chờ hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ vào khoảng cuối tháng 12/2008).

 

 

5/ Một số công tác khác có liên quan:

 

- Năm 2009, Thanh tra Chính phủ dự kiến sẽ thanh tra trách nhiệm thủ trưởng của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. Vì vậy, đề nghị Thanh tra các sở, ban, ngành, huyện, thành phố rà soát lại tất cả các khâu: từ tiếp dân, xử lý, giải quyết đơn thư để Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ chọn kiểm tra điểm.

 

- Hiện nay, Thanh tra tỉnh đã xây dựng trang thông tin điện tử của Ngành tại địa chỉ: http://www.thanhtra.quangnam.gov.vn. Do đó đề nghị Thanh tra các huyện, thành phố, sở, ban, ngành cử cán bộ thường xuyên đưa tin, tham gia viết bài phản ánh hoạt động của Ngành và các bài viết liên quan để đăng tải.

 

- Về biên chế đối với các tổ chức Thanh tra, Thanh tra tỉnh sẽ làm việc với Sở Nội vụ để có hướng dẫn cụ thể, nhằm đảm bảo số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ thanh tra, đáp ứng yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.

 

Ngoài ra, đối với các vấn đề  kiến nghị của các đơn vị, địa phương đã được Chánh Thanh tra tỉnh, các phòng chuyên môn của Thanh tra tỉnh giải đáp, hướng dẫn, trao đổi tại Hội nghị này đề nghị các đơn vị nghiên cứu thực hiện.

 

 

Trên đây là nội dung Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh tại Hội nghị tập huấn Nghiệp vụ thanh tra và Hội thảo thanh tra Kinh tế - xã hội, Xét khiếu tố, phòng, chống tham nhũng năm 2008. Đề nghị Thanh tra các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố triển khai thực hiện.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thanh tra tỉnh Quảng Nam thăm và làm việc tại Ban Thanh Tra nhà nước tỉnh Sê Koong Lào.
Hội thi cụm số III các tỉnh Tây Nguyên thành công rực rỡ
Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra
Thanh tra tỉnh Quảng Nam đón nhận Huân chương độc lập hạng 3
Tài liệu phục vụ Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 của Thanh tra tỉnh Quảng Nam

Cổng thông tin điện tử Thanh tra Quảng Nam
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Đức Tiến- Chánh Thanh tra tỉnh
Trụ sở: 52 Hùng Vương - Tp.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 02353.859155 - 02353.858610 - Thiết kế bởi: QTI

Thống kê truy cập