Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới
Thông báo

Không có thông báo mớiĐăng nhập hệ thống
Tài khoản  
 


Lấy ý kiến góp ý của công dân
Thái độ phục vụ khi giải quyết công việc
Liên kết web
10
 • Ông Hoàng Ngọc Anh
  15/10
 • Bà Nguyễn Thị Kim Lành
  13/10
 • Ông Trần Phước
  09/10
 • Bà Lê Thị Xi
  01/10
 • Bà Lê Thị Hà Uyên
  01/10
    
Chi tiết tin tức
Thanh tra Chính phủ sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và biểu dương điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Người đăng: Nguyễn Thị Thanh Nhung .Ngày đăng: 20/05/2014 10:10 .Lượt xem: 2645 lượt.
Ngày 16/5, tại Quảng Ninh, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của ngành Thanh tra. Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dâ
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh khẳng định, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị có vai trò rất quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng nói chung và việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 nói riêng. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trước hết và trọng tâm là để xây dựng Đảng và được bắt đầu từ trong Đảng. Việc tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị trong bối cảnh Đảng ta đang triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 là việc làm vô cùng quan trọng để mỗi tổ chức, cán bộ, đảng viên tự kiểm điểm soi lại mình trong việc tu dưỡng rèn luyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó đánh giá những ưu, khuyết điểm, những khó khăn vướng mắc và đề ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh, học tập ở Bác có nhiều điều cần học, trước tiên học ở phẩm chất chính trị, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, kiên định con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; học tập ở Bác đạo đức cách mạng trong sáng, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, chống chủ nghĩa cá nhân, chống quan liêu xa dân. Bên cạnh đó, việc tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 03 là để kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện với tinh thần nghiêm túc hơn. Đây cũng là một trong những việc là thiết thực, là món quà ý nghĩa để kỷ niệm 124 năm Ngày sinh của Bác và thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
IMG_353.JPG


Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 03 của ngành Thanh tra, Đồng chí Lê Tiến Hào, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ khămgr định, nhận thức sâu sắc về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và nhiệm vụ cơ bản, lâu dài của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban cán sự Đảng và Đảng ủy Thanh tra Chính phủ đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị và Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ một cách toàn diện, có chiều sâu, với phương thức triển khai sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với đặc điểm tình hình của ngành Thanh tra nói chung và của cơ quan Thanh tra Chính phủ nói riêng.
Cấp ủy, Bí thư các cấp và Chánh thanh tra các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra chính phủ đã thường xuyên quan tâm, trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện; thành lập và ban hành quy chế hoạt động của bộ phận giúp việc; tổ chức các hội nghị quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của các Chỉ thị, tạo sự thống nhất trong nhận thức và triển khai thực hiện trong các đảng bộ, chi bộ; kịp thời ban hành các văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, của Thủ tướng Chính phủ, của Tổng Thanh tra Chính phủ và các hướng dẫn, kế hoạch của các ban Đảng Trung ương và của Đảng ủy cấp trên, trong đó coi trọng và nhấn mạnh và coi trọng yêu cầu chuyển nội dung chủ yếu của “Cuộc vận động” trước đây, thành công việc thường xuyên của mỗi đảng bộ, chi bộ, mỗi cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Thanh tra.
Chỉ thị số 03-CT/TW đã góp phần tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong toàn ngành thanh tra; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng lên; xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đã từng bước đưa các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể; việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày càng đi vào nề nếp, thiết thực, hạn chế tình trạng chạy theo thành tích, nặng tính hình thực; công tác tuyên truyền, sơ kết, tổng kết, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ngày càng quan tâm, góp phần cổ vũ các nhân tố tích cực, hạn chế tiêu cực.
Từ kết quả đã đạt được, ngành Thanh tra xây dựng phương hướng, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới như sau: 
Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai, quán triệt về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 04/5/2011 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương; Chỉ thị số 1973-CT/TTg, của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 345/CT-TTCPTTCP của Tổng Thanh tra. Đấu tranh, phê phán, chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh các biểu hiện tiêu cực, cục bộ, mất đoàn kết, thái độ hách dịch, quan liêu, cửa quyền, lợi dụng công vụ để vụ lợi. nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống để thất sự là tấm gương về cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; tiếp tục đổi mới công tác tổ chức cán bộ; tuyệt đối không uống rượu bia trong giờ hành chính, vào buổi trưa trong các ngày làm việc; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy và lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; các cấp ủy phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đảng đối với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị, trước hết là công tác chính trị tư tưởng; đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên thanh niên, nhất là trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công các tuyên truyền và các hình thức thi đua, gương điển hình tiến tiến, người tốt, việc tốt, làm cho mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nâng cao hơn nữa nhận thức đúng đắn về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) của Ban chấp hành Trung ương Đảng; Chỉ thị số 21 – CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 1973 – CT/TTg, ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 345/CT-TTCPTTCP ngày 23/02/2012 của Tổng Thanh tra Chính phủ “về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần kiệm, liên chính, chí công, vô tư”.
IMG_354.JPG
Tại Hội nghị Thanh tra Chính phủ đã trao tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 38 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của toàn ngành Thanh tra.
IMG_355.JPG

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh ghi nhận những ý kiến tham luận, thảo luận và khẳng định hội nghị đã nhận được sự đóng góp tích cực, tham gia, thảo luận của một số đại biểu với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, đã nêu được những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo ở các tổ chức Đảng, đồng thời chỉ ra hạn chế, yếu kém cần khắc phục; bàn phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới nhằm đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên hàng. Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh, việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải được cấp ủy các cấp tập trung chỉ đạo trở thành công việc thường xuyên quan trọng của mỗi tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể chính trị và mỗi cán bộ đảng viên. Thanh tra Chính phủ sẽ thiếp thu đầy đủ và nghiên cứu các kiến nghị của đại biểu, đề xuất với các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm, sớm có giải pháp để thực hiện hiệu quả. “Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 03 cho chúng ta nhiều kinh nghiệm và khẳng định niềm tin vào sự cần thiết, hiệu quả, thiết thực của việc thực hiện Chỉ thị” Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh./.
IMG_7563.JPG
Tổng Thanh tra Chính phủ chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Hội nghị​
                                                      
                                                    Thanh Nhung
                                                (Theo thanhtra.gov.vn)
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông báo việc thay đổi thời gian đào tạo, bồi dưỡng Nghiệp vụ thanh tra tại tỉnh Khánh Hòa
Nâng cao hiệu quả các quy định hiện hành về xử lý sau thanh tra
Trường Cán bộ Thanh tra chiêu sinh lớp NVTT viên chính
Qui trình thanh tra tài chính tại các cơ quan hành chính
Bàn về vai trò của thanh tra trong bộ máy nhà nước
Cần thiết phải ban hành Nghị định quy định về thực hiện kết luận thanh tra
Cần xây dựng văn bản quy định về thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật
Nhiều ưu tiên cho cán bộ, công chức, viên chức nữ
TỈNH ỦY QUẢNG NAM BẦU BỔ SUNG ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
Thanh tra tỉnh tổ chức giao ban 6 tháng đầu năm 2014
    
1   2   3   4   5   6   7   8  
    

Cổng thông tin điện tử Thanh tra Quảng Nam
Chịu trách nhiệm: Trần Minh Thái - Chánh Thanh tra tỉnh
Trụ sở: 52 Hùng Vương - Tp.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 02353.859155 - 02353.858610 - Thiết kế bởi: QTI

Thống kê truy cập