Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới
Thông báo

Không có thông báo mới
Đăng nhập hệ thống
Tài khoản  
 


Lấy ý kiến góp ý của công dân
Thái độ phục vụ khi giải quyết công việc
Liên kết web
9
  • Ông Phan Thanh Hưng
    10/09
  • Bà Võ Thị Thuý Hà
    03/09
    
Chi tiết tin tức
Phải thu hồi sau thanh tra trên 80%
Người đăng: Hoàng Ngọc Anh .Ngày đăng: 29/05/2014 16:33 .Lượt xem: 3279 lượt.
Phải thu hồi sau thanh tra trên 80%
Phải thu hồi sau thanh tra trên 80%    
 Phó Tổng Thanh tra Lê Thị Thủy yêu cầu như vậy khi chủ trì hội nghị giao ban thanh tra các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên 6 tháng đầu năm 2014 và tập huấn giới thiệu, chia sẻ một số sản phẩm của Chương trình POSCIS, ngày 29/5, tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Phải thu hồi sau thanh tra trên 80%


Phó Tổng Thanh tra Lê Thị Thủy chủ trì hội nghị. Ảnh: Trần Quốc
Trong 6 tháng đầu năm 2014, toàn ngành Thanh tra nói chung và thanh tra các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên nói riêng đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, TTCP và chỉ đạo của địa phương, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trên các mặt công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), phòng, chống tham nhũng (PCTN) và công tác xây dựng ngành.

Thanh tra của 18 địa phương thuộc khu vực II, đã triển khai 736 cuộc thanh tra (639 cuộc theo kế hoạch và 9 cuộc đột xuất); đã kết thúc 344 cuộc. Qua đó, đã phát hiện sai phạm 151.741 triệu đồng, 236.820m2 đất; kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước 65730 triệu đồng, 175.820m2 đất (đã thu hồi được 28.690 triệu đồng, 128m2 đất); kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 179 tập thể, 160 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 5 vụ việc. 

Thanh tra chuyên ngành trên địa bàn khu vực II đã tiến hành 6.313 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trên các lĩnh vực đối với 23.051 tổ chức, cá nhân; đã phát hiện 11.565 tổ chức, cá nhân có sai phạm, tổng số tiền là 34.038 triệu đồng; ban hành 12.359 quyết định xử phạt hành chính, kiến nghị xử lý vi phạm hành chính là 42.087 triệu đồng, đã thu 31.360 triệu đồng.

Đối với các cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng trong đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn ngân sách, vốn trái phiếu Chính phủ: Ngay sau khi Tổng TTCP có chỉ đạo, hướng dẫn, hầu hết thanh tra các tỉnh, TP đã kịp thời báo cáo, trình UBND tỉnh, TP phê duyệt kế hoạch thanh tra bổ sung cuộc thanh tra này và chủ động,  triển khai thực hiện. 

Hiện thanh tra các tỉnh, TP trong khu vực đang trong quá trình triển khai, thực hiện; nhìn chung đảm bảo theo chỉ đạo, hướng dẫn của TTCP và của địa phương. Tuy nhiên, có địa phương, cơ quan thanh tra chỉ tiến hành thanh tra đối với các dự án do UBND quận, huyện phê duyệt đầu tư là chưa đầy đủ so với đề cương hướng dẫn, cần lựa chọn dự án thanh tra ở đầy đủ các cấp có thẩm quyền phê duyệt đầu tư. 

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Trần Quốc

Thực hiện chỉ đạo của Tổng TTCP, toàn ngành Thanh tra tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra trách nhiệm thực hiện Luật Thanh tra, Luật KN, Luật TC và Luật PCTN. Trong 6 tháng đầu năm 2014, các cơ quan thanh tra địa phương tiến hành 110 cuộc thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, KNTC, PCTN tại 237 đơn vị; phát hiện 33 đơn vị vi phạm, kiến nghị xử lý 38 tổ chức, 96 cá nhân. 

Báo cáo kết quả thanh tra của 13 địa phương trong khu vực cho thấy công tác quản lý đất đai vẫn bị buông lỏng, các dạng sai phạm chủ yếu là trình tự, thủ tục trong việc giao, cho thuê đất; lấn chiếm đất công, chuyển nhượng trái phép; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp đất và cho thuê đất không đúng đối tượng; chiếm dụng tiền thuê đất; việc quản lý, sử dụng đất chưa đúng quy định. Bước đầu tổng hợp sai phạm được phát hiện là 605 triệu đồng, 1.615.762m2 đất; kiến nghị thu hồi 505 triệu đồng, 175.820m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 892 tổ chức, 3 cá nhân. 

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, kết quả 77/143 cuộc thanh tra đã kết thúc của 17/18 địa phương cho thấy, các sai phạm chủ yếu là trình tự, thủ tục đầu tư; lập hồ sơ mời thầu không đúng, một số yêu cầu có xu thế thiên lệch để loại bỏ nhà thầu không mong muốn, tách nhỏ dự án, dùng hình thức chỉ định thầu sai quy định, có dấu hiệu thông thầu làm giảm khả năng cạnh tranh trong đấu thầu; thi công chậm trễ, kéo dài, phải gia hạn thời gian, làm phát sinh tăng kinh phí; vật tư, thiết bị đưa vào công trình không đúng, kém chất lượng; lựa chọn biện pháp thi công không phù hợp dẫn đến lãng phí vốn Nhà nước; nghiệm thu không đúng thực tế… Bước đầu tổng hợp sai phạm được phát hiện 42.178 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 21.259 triệu đồng, xử lý khác 20.025 triệu đồng; đã thu hồi 10.988 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 55 tập thể, 27 cá nhân.

Lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách, kết quả 249/450 cuộc thanh tra của 18 địa phương cho thấy, các sai phạm chủ yếu là không chấp hành đúng các quy định của Nhà nước trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách, thu chi sai, không đúng mục đích, quản lý lỏng lẻo, thiếu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng; chưa tuân thủ chế độ kế toán và hạch toán theo quy định của Nhà nước… Bước đầu tổng hợp phát hiện được sai phạm 105.850 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 40.569 triệu đồng, đã thu hồi 13.727 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 60.055 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 63 tập thể, 111 cá nhân. 

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2014, công tác thanh tra của toàn ngành, trong đó có thanh tra các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã đạt được những kết quả tích cực. Thanh tra các tỉnh, TP trong khu vực đã chủ động tích cực triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2014 được phê duyệt, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực, vấn đề nổi cộm, dư luận quan tâm; chất lượng các cuộc thanh tra, kết luận thanh tra được nâng lên; việc giám sát, thẩm định, đôn đốc, xử lý sau thanh tra, nhất là xử lý thu hồi về kinh tế đã được coi trọng, tăng cường; tình trạng chồng chéo trong hoạt động thanh tra dần được khắc phục... Nhìn chung, việc thực hiện đảm bảo theo kế hoạch, bám sát chỉ đạo của địa phương, định hướng của TTCP, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra, phục vụ yêu cầu quản lý của các cấp. 

Trong 6 tháng đầu năm 2014, tình hình KNTC của công dân có chiều hướng diễn biến phức tạp, số lượt đoàn khiếu kiện đông người gia tăng, có ngày phải tiếp, xử lý 7 đến 8 đoàn đông người, với tính chất gay gắt, phức tạp. Cá biệt, một số trường hợp quá khích, bị lôi kéo, kích động, có biểu hiện cực đoan, manh động, lăng mạ, đe dọa hành hung cán bộ, căng khẩu hiệu, biểu ngữ, diễu hành trên đường phố, đến cổng các cơ quan Trung ương, đến nhà riêng các đồng chí lãnh đạo… làm cho tình hình thêm phức tạp.

Theo đó, có 7/18 địa phương khu vực miền Trung và Tây Nguyên có đoàn đông người ra Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương tại Hà Nội khiếu kiện với thái độ bức xúc, gay gắt với 13 lượt đoàn, 9 vụ việc. Trụ sở Tiếp dân đã chủ trì, phối hợp với Cục II, các cục, vụ khác của TTCP, các cơ quan, đơn vị chức năng và địa phương vận động, giải thích, hướng dẫn, giải tỏa, đưa số công dân này trở về để được tiếp và giải quyết theo quy định.

Tại các địa phương miền Trung và Tây Nguyên tuy số lượng vụ việc KNTC không nhiều so với các tỉnh, TP phía Bắc và phía Nam nhưng diễn biến khá phức tạp, gay gắt, nhất là khu vực Tây Nguyên, vẫn còn tồn tại nhiều vụ việc tranh chấp, khiếu kiện về đất đai. Nhiều vụ việc khiếu kiện liên quan đến đồng bào dân tộc, tôn giáo dễ bị lợi dụng, kích động, gây mất trật tự, an ninh trên địa bàn. Nội dung khiếu tố vẫn chủ yếu tập trung vào việc giải phóng mặt bằng, đền bù, hỗ trợ, bố trí tái định canh, định cư… liên quan đến dự án khu đô thị, khu công nghiệp, làm đường giao thông, chợ, thuỷ điện, chăm sóc chuyển đổi rừng…

Một số tỉnh, TP có nhiều đoàn đông người khiếu kiện tại Trụ sở Tiếp dân của địa phương như Quảng Ngãi 8 đoàn (7 vụ việc); Ninh Thuận 22 lượt đoàn đông người (6 vụ việc); Nghệ An 5 đoàn (5 vụ việc)… Đáng chú ý là công dân của một số tỉnh, thành trong khu vực đã kéo ra Trung ương, liên kết với công dân của địa phương khác để khiếu kiện với thái độ gay gắt, làm mất an ninh trật tự tại Thủ đô, điển hình như 64 công dân thuộc Giáo xứ Cồn Dầu, TP Đà Nẵng…

Thực hiện chỉ đạo của Tổng TTCP, 5 tháng đầu năm 2014, Cục II đã kiểm tra, xác minh, rà soát đối với 29 vụ việc KNTC trên địa bàn khu vực (do Thủ tướng Chính phủ giao), trong đó có 24 vụ việc tại Đà Nẵng, 5 vụ việc tại các tỉnh Lâm Đồng, Bình Định, Đắk Lắk, Thanh Hóa, Nghệ An, hiện đang hoàn chỉnh báo cáo trình Tổng TTCP báo cáo Thủ tướng Chính phủ; Cục II đã tham mưu trình lãnh đạo TTCP ký 3 kết luận kiểm tra, xác minh 3 vụ việc gửi Thủ tướng Chính phủ.

Cũng trong thời gian qua, các cơ quan hành chính trên địa bàn khu vực II đã tiếp 17.352 lượt người, với  9.767 vụ việc (có 174 lượt đoàn khiếu kiện đông người). Tiếp nhận và xử lý 16.039 đơn (KN 5.256 đơn, TC 1.075 đơn; phản ánh, kiến nghị 9.708 đơn). Qua xử lý, có 3.226 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính; 361 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan tư pháp.

Thông qua công tác giải quyết KNTC đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 478 triệu đồng, 112 m2 đất; thu 445 và 112m2 đất; kiến nghị trả lại cho công dân 14 triệu đồng.

Nhằm thực hiên tốt công tác rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 và Kế hoạch 1130/KH-TTCP của TTCP,  Cục II đã phối hợp với các đơn vị chức năng của TTCP tham mưu cho lãnh đạo, có các văn bản gửi thanh tra các tỉnh, TP trong khu vực để cụ thể hoá, hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch 2100/KH-TTCP; đã phối hợp với địa phương kiểm tra, rà soát, đối thoại để giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài trên địa bàn.

Sau khi TTCP tổ chức hội nghị toàn quốc về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC (ngày 18/2/2014) và thực hiện Kế hoạch 2100, thanh tra các tỉnh, TP trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên đã chủ động, tích cực tham mưu cho UBND tỉnh, TP tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung của Kế hoạch 2100 tới cán bộ chủ chốt làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; tham mưu biện pháp giải quyết xử lý các vụ việc đã rà soát theo Kế hoạch 2100. 

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2014,thanh tra các tỉnh, TP đóng vai trò quan trọng, nòng cốt trong tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh, TP lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, nhất là việc rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, các vụ việc đông người. Thực hiện nhiều giải pháp tích cực như tăng cường đối thoại, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, tạo sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị, giải quyết dứt điểm vụ việc ngay tại cơ sở.

Cũng trong thời gian qua, các địa phương đã tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là công tác cải cách hành chính, áp dụng chế độ một cửa, một cửa liên thông trong công tác tiếp nhận đơn thư và giải quyết KNTC; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tiếp dân, giải quyết đơn thư được nâng lên; công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ việc tham nhũng đã được quan tâm, tăng cường và đạt những kết quả tích cực.

Cụ thể, thanh tra 18 tỉnh, TP khu vực II đã tích cực tham mưu, giúp UBND các tỉnh, TP chỉ đạo, triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như: Kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, công khai, minh bạch, thực hiện các quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, gắn với tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"...; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật PCTN, triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013 - 2014; tiến hành các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, giải quyết đơn thư KNTC tập trung vào lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, ngân sách Nhà nước, các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao, thực hiện công khai kết quả kiểm tra, thanh tra, giải quyết KN, xử lý TC, PCTN... tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm; do đó hiệu quả được nâng lên rõ rệt; góp phần giữ vững trật tự, kỷ cương tại các địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Ngọc Cư, Chánh Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Trong thời gian qua TTCP nói chung và Thanh tra tỉnh nói riêng đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Tuy nhiên, bên cạnh đó ngành Thanh tra đang còn tồn tại một số hạn chế cần sớm được khắc phục để đảm bảo các chương trình kế hoạch đề ra”.

Trong bài phát biểu, ông Trần Ngọc Cư cũng nhấn mạnh về công tác phát hành Báo Thanh tra đến tận các cơ sở nhằm kịp thời thông tin những vấn đề xã hội quan tâm. Ngoài ra, thanh tra các tỉnh, TP cần phải chủ động, bố trí cộng tác viên thông tin các vụ việc cho Báo Thanh tra để tuyên truyền các nội dung kết quả đã đạt được.

Kết luận buổi họp, Phó Tổng Thanh tra Lê Thị Thủy nhấn mạnh: “Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trong 6 tháng đầu năm 2014, thanh tra các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên đã đạt được nhiều kết quả cao. Trong thời gian tới, ngành Thanh tra cần tập trung ban hành kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc, khẩn trương triển khai tiếp các cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2014. Ngoài ra, cần phải đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra trong năm 2014 phải đảm bảo việc xử lý thu hồi về kinh tế qua thanh tra đạt trên 80%” (theo Báo Thanh tra tra)

Ngọc Anh
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Phát hiện sai phạm hơn 1,1 tỷ đồng
Đơn vị đầu tiên kết thúc cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng
Thu hồi sai phạm sau thanh tra đạt tỷ lệ 100%
Nâng cao chất lượng thi đua khen thưởng ngành Thanh tra
Chuẩn hóa hơn nữa quy trình tiếp dân, giải quyết KN,TC
Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin
Xây dựng Thông tư quy định về thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra
Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam
Vi phạm trong công tác thanh quyết toán khối lượng xây lắp
Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2014
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
XÂY DỰNG BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TRA – MỘT VÀI KINH NGHIỆM
Tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo cho cấp xã, phường, thị trấn
Từ ngày 5/8, dùng điện thoại di động ở cây xăng: phạt 5 triệu đồng
Phát hiện sai phạm 470 triệu đồng
Giải quyết đơn thư KNTC đạt tỷ lệ 80%
Phát hiện sai phạm hơn 1,2 tỷ đồng
Thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố Hội An
Đề án chống tham nhũng của Quảng Nam đoạt giải 290 triệu đồng
Thanh tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Nam
Buổi đến thăm và làm việc của Nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ - Trần Văn Truyền
    
1   2   3   4   5  
    

Cổng thông tin điện tử Thanh tra Quảng Nam
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Đức Tiến- Chánh Thanh tra tỉnh
Trụ sở: 52 Hùng Vương - Tp.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 02353.859155 - 02353.858610 - Thiết kế bởi: QTI

Thống kê truy cập