Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới
Thông báo

Không có thông báo mớiĐăng nhập hệ thống
Tài khoản  
 


Lấy ý kiến góp ý của công dân
Thái độ phục vụ khi giải quyết công việc
Liên kết web
10
 • Ông Hoàng Ngọc Anh
  15/10
 • Bà Nguyễn Thị Kim Lành
  13/10
 • Ông Trần Phước
  09/10
 • Bà Lê Thị Xi
  01/10
 • Bà Lê Thị Hà Uyên
  01/10
    
Chi tiết tin tức
Ngành thanh tra đang nỗ lực vì một xã hội dân chủ, công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm giải trình.
Người đăng: Nguyễn Thị Thanh Nhung .Ngày đăng: 17/07/2014 10:56 .Lượt xem: 2249 lượt.
Đó là khẳng định của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tại cuộc họp báo công tác thanh tra Quý II/2014 sáng 16/7.
                  Ngành thanh tra đang nỗ lực vì một xã hội dân chủ, công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm giải trình

            Công tác thanh tra đạt được những kết quả rõ rệt 

           Tại buổi họp báo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng cho biết, số liệu báo cáo của ngành thanh tra  đã thể hiện rất rõ những kết quả đạt được về xử lý kinh tế hay xử lý về trách nhiệm hành chính. Trong 6 tháng đầu năm 2014, toàn ngành đã triển khai 3.399 cuộc thanh tra hành chính và 85.036 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 391.108 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra phát hiện vi phạm 9.853,5 tỷ đồng, 1.082,4 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 6.818,2 tỷ đồng và 409,3 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 3.035,3 tỷ đồng, 673,1 ha đất; đã kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 533 tập thể, 1.133 cá nhân; ban hành 103.360 quyết định xử phạt vi phạm đối với tổ chức, cá nhân với số tiền 1.173 tỷ đồng. Đó chỉ là những con số mang tính đơn cử thể hiện rõ vai trò và sức mạnh của ngành thanh tra trong công cuộc thực hiện nhiệm vụ chính trị, được Quốc hội và Chính phủ đánh giá cao, Phó Tồng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh.

       

  Toàn cảnh buổi họp báo sáng 16/7

            Đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đã đến đúng địa chỉ 

          Giải thích về hiện tượng nghe có vẻ mâu thuẫn trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thời gian vừa qua, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng cho biết, số lượng đơn thư các loại tăng khoảng 26%, số lượt đoàn đông người tăng 27,8% so với cùng kỳ năm 2013. Tuy nhiên, đơn thư khiếu nại, tố cáo giảm (khoảng 15,8%). Điều đó về một phương diện thể hiện sự tích cực, chủ động tham gia quản lý nhà nước của các tầng lớp nhân dân. Đây là 1 biểu hiện tốt trong đời sống chính trị xã hội. Khi chính quyền gần dân, dân sẵn sàng phản ánh, kiến nghị tới các cơ quan nhà nước về những vấn đề vướng mắc của mình để làm sao công tác quản lý nhà nước hiệu quả hơn, phục vụ tốt hơn cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. 

           Ngoài ra, qua công tác xử lý đơn thư, Thanh tra Chính phủ nhận định, thời gian qua, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp nhận 115.225 đơn thư các loại, trong đó, nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu trong lĩnh vực hành chính (chiếm 94,6%) cũng có nghĩa là những đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân được đến đúng địa chỉ hơn so với những năm trước (các cơ quan hành chính cũng nhận được những khiếu nại về tư pháp với tỷ lệ cao). Như vậy là 94,6% công dân khiếu nại, tố cáo đã đến đúng địa chỉ.

            Tuy nhiên, qua phân loại và xử lý đơn thư cho thấy, tỷ lệ đơn tố cáo, khiếu nại sai vẫn lớn. Tình trạng này vẫn tiếp diễn là do một bộ phận công dân có tư tưởng cầu may trong việc khiếu nại hoặc là họ nhận thức pháp luật chưa đầy đủ. Nhưng cũng phải khẳng định là việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật của các cơ quan nhà nước tới người dân chưa có hiệu lực, hiệu quả thực sự. Từ đó, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng cho rằng các cơ quan nhà nước cần phải làm tốt hơn công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật nói chung, pháp luật về khiếu nại, tố cáo nói riêng để nâng cao nhận thức của người dân. 

             Công tác phòng, chống tham nhũng có những chuyển biến tích cực. 

            Những năm gần đây, đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2014, đời sống chính trị - kinh tế - xã hội Việt Nam đang thể hiện rõ không khí dân chủ, công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình. Đồng thời, cùng với việc gia tăng các hoạt động theo dõi, kiểm tra, thanh tra và hiệu ứng tích cực của việc thực hiện Nghị quyết TW4, việc đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nên công tác phòng, chống tham nhũng có nhiều chuyển biến. Theo đánh giá gần đây nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam đang có những chuyển biến tích cực. 

  Khi nhấn mạnh về công tác xây dựng thể chế, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng cho biết, thời gian qua, ngoài việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực thanh tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ đã đề xuất với Chính phủ thảo luận và thông qua Nghị định liên quan đến giám sát, kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp nhà nước và Nghị định hướng dẫn về thi hành tiếp công dân, đáp ứng kịp thời những yêu cầu về thực hiện nhiệm vụ thống nhất trong toàn ngành và  đòi hỏi về sự dân chủ, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình trong toàn bộ đời sống chính trị - kinh tế - xã hội, không bỏ qua bất cứ một đối tượng nào. Với sự chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ cùng với các bộ, ngành đã hình thành các thể chế về việc giám sát, thanh tra kiểm tra đối với các doanh nghiệp nhà nước để làm sao bảo đảm hoạt động được hiệu quả hơn, phòng ngừa vi phạm pháp luật tốt hơn. 

           6 tháng cuối năm, ngành thanh tra tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị 

            Về phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng nhấn mạnh, toàn ngành thanh tra tiếp tục thực hiện Chương trình, kế hoạch thanh tra đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó tập trung thanh tra chuyên đề diện rộng về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ. Trong Quý III/2014, Thanh tra Chính phủ dự kiến sẽ ban hành 10 kết luận thanh tra: việc quản lý, sử dụng tài sản tại Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị (HUD); công tác quản lý đầu tư, xây dựng của UBND tỉnh Quảng Ninh, Lai Châu; việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý sử dụng vốn và tài sản tại Tập đoàn Cao su VN; việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường; việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc tổ chức và thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ của các đơn vị thuộc Bộ; trách nhiệm của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; tỉnh Long An trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh An Giang gắn với thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang về việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng… 

             Đồng thời, trong Quý III/2014, Thanh tra Chính phủ dự kiến cũng sẽ triển khai 06 cuộc thanh tra: trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thanh tra việc giao đất giao rừng tại tỉnh Bình Phước; thanh tra việc chấp hành, quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại Tổng công ty Đường sắt VN; thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác bảo đảm an toàn đối với hệ thống tín dụng và quyền lợi của người dân tại Bảo hiểm tiền gửi VN; thanh tra trách nhiệm của Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa; thanh tra việc thực hiện Luật BHXH, BHYT tại các doanh nghiệp theo chỉ đạo của nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân.    

              Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tập trung thực hiện tốt công tác xử lý đơn thư; quan tâm giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh; các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, trong đó cần tập trung: giải quyết dứt điểm 34 vụ việc phức tạp, tồn đọng còn lại theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP; tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khác theo Kế hoạch 2100/KH-TTCP. Quan tâm công tác hòa giải ở cơ sở; nâng cao chất lượng các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo; quan tâm tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo (tập trung ở khu vực xã, phường, thị trấn). Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

              Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 33/CT-TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 376/KH-TTCP ngày 06/3/2014 của Thanh tra Chính phủ và Thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về kết quả minh bạch tài sản thu nhập năm 2013; Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014. 

             Về xây dựng thể chế, Thanh tra Chính phủ tập trung xây dựng Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. cũng như các tổ chức bộ máy của các cơ quan nhà nước, liên quan đến việc triển khai thực hiện Hiến pháp 2013, các thiết chế, tổ chức bộ máy nhà nước cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Hiến pháp mới. Theo đó, ngành thanh tra cũng sẽ có những điều chỉnh để phát triển phù hợp với xu hướng phát triển chung. Thanh tra Chính phủ cũng sẽ phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra tỉnh, thanh tra huyện; Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 03/2011/TTLT-BNV-TTCP ngày 06/5/2011 giữa Bộ Nội vụ và Thanh tra Chính phủ quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng./.

                                                                  Thanh Nhung

  Nguồn tin: http://thanhtravietnam.vn
  [Trở về]
  Các tin mới hơn:
  Ban Nội chính Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Quảng Nam về phòng chống tham nhũng
  Những văn bản bạn cần biết
  Về xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng
  Bộ tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo (Thực hiện theo Đề án 1-1133/QĐ-TTg)
  Ngành Thanh tra đang đứng trước yêu cầu đổi mới
  Nâng cao tính hợp pháp và hợp lý của quyết định hành chính cá biệt nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại hành chính
  Mức độ phổ biến, thiệt hại kinh tế của hành vi tham nhũng được xác định như thế nào?
  Tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ
  Nhiều thay đổi trong tiếp công dân
  SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI THOẠI VỚI ÔNG LÊ TRƯỜNG LONG – GIÁM ĐỐC CTCP SÁCH VÀ DỊCH VỤ VĂN HÓA QUẢNG NAM
      
  1   2   3   4   5   6  
      
  Các tin cũ hơn:
  Thanh tra Chính phủ sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và biểu dương điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  Thông báo việc thay đổi thời gian đào tạo, bồi dưỡng Nghiệp vụ thanh tra tại tỉnh Khánh Hòa
  Nâng cao hiệu quả các quy định hiện hành về xử lý sau thanh tra
  Trường Cán bộ Thanh tra chiêu sinh lớp NVTT viên chính
  Qui trình thanh tra tài chính tại các cơ quan hành chính
  Bàn về vai trò của thanh tra trong bộ máy nhà nước
  Cần thiết phải ban hành Nghị định quy định về thực hiện kết luận thanh tra
  Cần xây dựng văn bản quy định về thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật
  Nhiều ưu tiên cho cán bộ, công chức, viên chức nữ
  TỈNH ỦY QUẢNG NAM BẦU BỔ SUNG ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
      
  1   2  
      

  Cổng thông tin điện tử Thanh tra Quảng Nam
  Chịu trách nhiệm: Trần Minh Thái - Chánh Thanh tra tỉnh
  Trụ sở: 52 Hùng Vương - Tp.Tam Kỳ - Quảng Nam
  Điện thoại: 02353.859155 - 02353.858610 - Thiết kế bởi: QTI

  Thống kê truy cập