Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới
Thông báo

Không có thông báo mới
Đăng nhập hệ thống
Tài khoản  
 


Lấy ý kiến góp ý của công dân
Thái độ phục vụ khi giải quyết công việc
Liên kết web
9
  • Ông Phan Thanh Hưng
    10/09
  • Bà Võ Thị Thuý Hà
    03/09
    
Chi tiết tin tức
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phòng chống tham nhũng, lãng phí
Người đăng: Hoàng Ngọc Anh .Ngày đăng: 24/07/2014 10:02 .Lượt xem: 3877 lượt.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phòng chống tham nhũng, lãng phí

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải vừa ký ban hành Chỉ thị Số 41-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh”. Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong những năm qua, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí (PCTN-LP) trên địa bàn tỉnh tuy đạt được một số kết quả nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu. Để tổ chức triển khai có hiệu quả Luật PCTN năm 2005 và các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCTN năm 2007, năm 2012, theo Chỉ thị số 41-CT/TU, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong PCTN-LP. Mỗi đơn vị, cá nhân phải xem công tác đấu tranh PCTN-LP là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên cần tập trung thực hiện. Hàng tháng, hàng quý cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp, các cơ quan, đơn vị phải đưa nội dung PCTN-LP ở tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương mình vào nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và chỉ đạo thực hiện trong thời gian đến.

Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy đảng, địa phương, đơn vị tiếp tục phổ biến, quán triệt sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN-LP gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về PCTN-LP cho cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, đội ngũ báo cáo viên; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12.6.2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013 - 2014. Đồng thời chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, hoàn thiện các quy định theo hướng công khai, minh bạch, chặt chẽ nhằm khắc phục sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước, đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí như: quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý ngân sách, thu thuế, phí; quản lý, sử dụng vốn, tài sản trong doanh nghiệp nhà nước; tín dụng, ngân hàng; công tác cán bộ; quan hệ giữa cán bộ, công chức, viên chức với người dân, doanh nghiệp. Cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp PCTN-LP theo quy định của Luật PCTN và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác PCTN-LP; thực hiện tốt công tác tiếp nhận thông tin, giải quyết đơn thư tố cáo tham nhũng; phát hiện và biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích, dũng cảm tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí để động viên nhân dân tích cực tham gia...(Theo Báo Quảng Nam).

Ngọc Anh

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Xây dựng thước đo hiệu quả để nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng
Hội nghị tập huấn công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập
Được khôi phục quyền, lợi ích khi không có hành vi tham nhũng
Thanh tra Chính phủ xây dựng báo cáo về PCTN trong phạm vi cả nước
Tọa đàm về thực tiễn hoạt động giám sát đầu tư cộng đồng
Chuẩn bị Đối thoại Phòng, chống tham nhũng lần thứ 13
Cần có quy chế phối hợp giữa Tòa án và Thanh tra Chính phủ
Phòng ngừa tham nhũng và một số biện pháp nâng cao hiệu quả thực hiện trong thời gian tới
Tố cáo tham nhũng có thể được khen thưởng tối đa 5 tỷ đồng
Đề xuất xử lý hình sự nếu nhận hối lộ 5 triệu đồng trở lên
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Vì mục tiêu “tăng cường minh bạch, liêm chính và trách nhiệm, giảm tham nhũng”
Hướng dẫn kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2013
Chống tiêu cực như P64
Một số giải pháp nhằm nhân rộng các Đề án tốt của VACI 2011
Lấy ý kiến xây dựng Thông tư thay thế Thông tư 11/2011/TT-TTCP

Cổng thông tin điện tử Thanh tra Quảng Nam
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Đức Tiến- Chánh Thanh tra tỉnh
Trụ sở: 52 Hùng Vương - Tp.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 02353.859155 - 02353.858610 - Thiết kế bởi: QTI

Thống kê truy cập