Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới
Thông báo

Không có thông báo mới
Đăng nhập hệ thống
Tài khoản  
 


Lấy ý kiến góp ý của công dân
Thái độ phục vụ khi giải quyết công việc
Liên kết web
9
  • Ông Phan Thanh Hưng
    10/09
  • Bà Võ Thị Thuý Hà
    03/09
    
Chi tiết tin tức
Thanh tra Chính phủ xây dựng báo cáo về PCTN trong phạm vi cả nước
Người đăng: Nguyễn Thị Thanh Nhung .Ngày đăng: 18/10/2014 08:07 .Lượt xem: 3507 lượt.
Điều 26 Nghị định 59 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN), quy định bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh (sau đây gọi tắt là bộ, ngành, địa phương) có trách nhiệm báo cáo với Chính phủ về công tác PCTN tại bộ, ngành, địa phương. Báo cáo này được gửi cho Thanh tra Chính phủ (TTCP) để xây dựng, duy trì hệ thống dữ liệu chung về PCTN.

TTCP có trách nhiệm giúp Chính phủ xây dựng báo cáo hằng năm về PCTN trong phạm vi cả nước.

Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm báo cáo với Chính phủ các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác liên quan đến PCTN do bộ, ngành, địa phương ban hành theo thẩm quyền; tình hình tham nhũng, nguyên nhân, kết quả công tác PCTN của bộ, ngành, địa phương.

Báo cáo của Chính phủ với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình tham nhũng, kết quả công tác PCTN trong phạm vi cả nước; đánh giá, nguyên nhân, dự báo tình hình tham nhũng và kiến nghị chính sách, giải pháp PCTN. Việc thông tin, báo cáo được thực hiện bằng văn bản hành chính hoặc thông điệp dữ liệu.

Định kỳ 3 tháng, 6 tháng, bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm báo cáo theo quy định tại Khoản 1, Điều 26 Nghị định này. Định kỳ 6 tháng, 1 năm, Chính phủ báo cáo với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định tại Điều 28 Nghị định này. Chính phủ báo cáo đột xuất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi có yêu cầu.

Về cung cấp thông tin về PCTN cho bộ, ngành, địa phương, Điều 31 quy định, khi cần thiết, bộ, ngành, địa phương đề nghị TTCP cung cấp thông tin để phục vụ cho công tác PCTN của bộ, ngành, địa phương mình.

TTCP có trách nhiệm cung cấp thông tin trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị cung cấp thông tin của bộ, ngành, địa phương. Trong trường hợp thông tin được yêu cầu cung cấp phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực thì thời hạn trên có thể kéo dài nhưng không quá 20 ngày; trường hợp không cung cấp hoặc chưa cung cấp được thì phải trả lời bằng văn bản cho cơ quan đề nghị biết và nêu rõ lý do.

Việc trao đổi thông tin giữa TTCP với bộ, ngành, địa phương trong công tác PCTN được thực hiện thông qua các hình thức được quy định tại Điều 29 Nghị định này.

Nghị định cũng quy định về trách nhiệm của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND cấp tỉnh. Theo đó, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác PCTN trong phạm vi quản lý của bộ, ngành, địa phương mình.

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm về các thông tin, dữ liệu được báo cáo và về việc vi phạm nghĩa vụ thông tin, báo cáo.

Bộ, ngành, địa phương căn cứ vào Nghị định này quy định chi tiết chế độ thông tin, báo cáo về công tác PCTN tại bộ, ngành, địa phương mình.

TTCP có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định tại Nghị định này.
                                                                    Thanh Nhung

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Tọa đàm về thực tiễn hoạt động giám sát đầu tư cộng đồng
Chuẩn bị Đối thoại Phòng, chống tham nhũng lần thứ 13
Cần có quy chế phối hợp giữa Tòa án và Thanh tra Chính phủ
Phòng ngừa tham nhũng và một số biện pháp nâng cao hiệu quả thực hiện trong thời gian tới
Tố cáo tham nhũng có thể được khen thưởng tối đa 5 tỷ đồng
Đề xuất xử lý hình sự nếu nhận hối lộ 5 triệu đồng trở lên
Một số kinh nghiệm của Hàn Quốc trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng
Nâng cao vai trò của các cơ quan thanh tra nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng
Chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN
Tham nhũng rất tinh vi, bằng chứng đây!
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Vì mục tiêu “tăng cường minh bạch, liêm chính và trách nhiệm, giảm tham nhũng”
Hướng dẫn kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2013
Chống tiêu cực như P64
Một số giải pháp nhằm nhân rộng các Đề án tốt của VACI 2011
Lấy ý kiến xây dựng Thông tư thay thế Thông tư 11/2011/TT-TTCP
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phòng chống tham nhũng, lãng phí
Xây dựng thước đo hiệu quả để nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng
Hội nghị tập huấn công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập
Được khôi phục quyền, lợi ích khi không có hành vi tham nhũng

Cổng thông tin điện tử Thanh tra Quảng Nam
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Đức Tiến- Chánh Thanh tra tỉnh
Trụ sở: 52 Hùng Vương - Tp.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 02353.859155 - 02353.858610 - Thiết kế bởi: QTI

Thống kê truy cập