Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới
Thông báo

Không có thông báo mới
Đăng nhập hệ thống
Tài khoản  
 


Lấy ý kiến góp ý của công dân
Thái độ phục vụ khi giải quyết công việc
Liên kết web
10
 • Ông Hoàng Ngọc Anh
  15/10
 • Bà Nguyễn Thị Kim Lành
  13/10
 • Ông Trần Phước
  09/10
 • Bà Lê Thị Xi
  01/10
 • Bà Lê Thị Hà Uyên
  01/10
    
Chi tiết tin tức
Ngành Thanh tra tăng cường thanh tra trách nhiệm
Người đăng: Hoàng Ngọc Anh .Ngày đăng: 24/10/2014 13:50 .Lượt xem: 2097 lượt.
Ngành Thanh tra tăng cường thanh tra trách nhiệm

Đây là một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong định hướng chương trình công tác thanh tra của ngành Thanh tra năm 2015, vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt.

  Theo đó, Thanh tra Chính phủ (TTCP) phối hợp chặt chẽ với Kiểm toán Nhà nước và các bộ, ngành liên quan (trong đó có Bộ Tài chính) xây dựng kế hoạch thanh tra cụ thể năm 2015, tránh chồng chéo, có trọng tâm, bảo đảm hiệu quả và không ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị được thanh tra.

  Mục tiêu, yêu cầu trọng tâm là triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật về thanh tra, gắn với việc tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thủ trưởng các bộ, ngành, địa phương trong quản lý Nhà nước. Hoạt động thanh tra vừa bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, bám sát, đáp ứng được các yêu cầu của việc phát triển kinh tế, xã hội ở các cấp, ngành; triển khai hiệu quả Chương trình Hành động của Chính phủ về phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí, gắn với triển khai thanh tra việc thực hiện trách nhiệm nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng. Đặc biệt là tăng cường thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ về thanh tra, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC) và PCTN và thực hiện công tác quản lý về các lĩnh vực này…

  TTCP thanh tra trách nhiệm đối với một số bộ, ngành trong công tác phòng, chống buôn lậu; việc tổ chức thực hiện pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; việc quản lý mua sắm tài sản; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản; thanh tra trách nhiệm đối với UBND một số tỉnh, thành phố về công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai; công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; việc quản lý, sử dụng vốn ngân sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp; quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản; việc thực hiện chức năng nhiệm vụ trong công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết KN,TC và PCTN; việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN.

  Thanh tra việc tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước (cổ phần hóa); hoạt động tín dụng, ngân hàng (tái cơ cấu, xử lý nợ xấu…); một số dự án đầu tư xây dựng, khu công nghiệp bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, nguồn vốn ODA, nguồn vốn ngân sách Nhà nước; quản lý Nhà nước trong công tác thẩm định, phê duyệt, quy hoạch xây dựng…

  Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng kế hoạch thanh tra theo hướng thanh tra trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị chịu sự quản lý trực tiếp trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng vốn, tài sản, hoạt động sự nghiệp có thu, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, các dự án sử dụng nguồn vốn ODA, vốn trái phiếu chính phủ, dự án BOT, BT; thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp dân, giải quyết KN,TC và PCTN; kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra; trách nhiệm thực thi công vụ…

  Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và chủ tịch UBND các quận, huyện, thành phố, thị xã trong công tác quản lý Nhà nước tập trung vào công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, giao đất, giao rừng; giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất, tổ chức tái định cư; quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản; quản lý đầu tư xây dựng; tài chính ngân sách, đầu tư mua sắm tài sản; việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, giải quyết KN,TC và PCTN.

  Đồng thời, thanh tra việc quản lý và sử dụng vốn, việc thực hiện nghĩa vụ ngân sách Nhà nước tại các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc tỉnh, thành phố. Thanh tra các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập trung sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn ODA, BT, BOT, nguồn vốn ngân sách lớn (Theo Báo Thanh tra).

                                                                   Ngọc Anh

  [Trở về]
  Các tin mới hơn:
  Sẵn sàng đương đầu với những thử thách, cam go
  Phấn đấu giải quyết trên 90% đơn thư thuộc thẩm quyền
  Nâng cao hiệu quả thanh tra, phục vụ yêu cầu quản lý Nhà nước
  Nâng cao nhận thức về kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra
  Thanh tra tỉnh bổ nhiệm cán bộ
  Bỏ "tiền lệ" cứ cụm trưởng là có bằng khen
  Thanh tra Chính phủ tích cực triển khai ngay các Kế hoạch năm 2015 đã được phê duyệt
  ẤN TƯỢNG VỀ KẾT QUẢ THANH TRA CỦA NGÀNH THUẾ QUẢNG NAM
  Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015
  Quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Quảng Nam
      
  1   2   3   4   5   6   7   8   9  
      
  Các tin cũ hơn:
  XÂY DỰNG BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TRA – MỘT VÀI KINH NGHIỆM
  Tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo cho cấp xã, phường, thị trấn
  Từ ngày 5/8, dùng điện thoại di động ở cây xăng: phạt 5 triệu đồng
  Phát hiện sai phạm 470 triệu đồng
  Giải quyết đơn thư KNTC đạt tỷ lệ 80%
  Phát hiện sai phạm hơn 1,2 tỷ đồng
  Thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố Hội An
  Đề án chống tham nhũng của Quảng Nam đoạt giải 290 triệu đồng
  Thanh tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Nam
  Buổi đến thăm và làm việc của Nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ - Trần Văn Truyền
      
  1   2   3   4   5   6   7  
      

  Cổng thông tin điện tử Thanh tra Quảng Nam
  Chịu trách nhiệm: Trần Minh Thái - Chánh Thanh tra tỉnh
  Trụ sở: 52 Hùng Vương - Tp.Tam Kỳ - Quảng Nam
  Điện thoại: 02353.859155 - 02353.858610 - Thiết kế bởi: QTI

  Thống kê truy cập