Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới
Đăng nhập hệ thống
Tài khoản  
 
Lấy ý kiến góp ý của công dân
Thái độ phục vụ khi giải quyết công việc
Liên kết web
6
  • Bà Phan Thị Vân
    27/06
  • Ông Võ Văn Nhân
    10/06
  • Ông Trần Minh Thái
    06/06
    
Kết luận thanh tra
Kết luận thanh tra số 02/KL-TTT ngày 01/02/2019...
Kết luận thanh tra số 02/KL-TTT ngày 01/02/2019 thanh tra Việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác đấu...
Kết luận số 01/KL-TTT ngày 08/01/2019 thanh...
Kết luận số 01/KL-TTT ngày 08/01/2019 thanh tra về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với công...
Kết luận số 26/KL-TTT ngày 14/12/2018 Thanh...
Kết luận số 26/KL-TTT ngày 14/12/2018 Thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và thực hiện...
• Kết luận số 25/KL-TTT ngày 30/11/2018 thanh...
• Kết luận số 24/KL-TTT ngày 09/11/2018 thanh...
• Kết luận số 23/KL-TTT ngày 05/11/2018 thanh...
• Kết luận số 22/KL-TTT ngày 26/10/2018 về việc...
• Kết luận số 21/KL-TTT ngày 17/09/2018 thanh...

Cổng thông tin điện tử Thanh tra Quảng Nam
Chịu trách nhiệm: Trần Minh Thái - Chánh Thanh tra tỉnh
Trụ sở: 52 Hùng Vương - Tp.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 02353.859155 - 02353.858610 - Thiết kế bởi: QTI

Thống kê truy cập