Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới
Đăng nhập hệ thống
Tài khoản  
 

Lấy ý kiến góp ý của công dân
Thái độ phục vụ khi giải quyết công việc
Liên kết web
3
  • Ông Trương Văn Quang
    14/03
    
Thông tin tuyên truyền
Chương trình phát thanh truyền thông về xây...
Phát sóng chương trình phát thanh truyền thông về xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường năm 2020, theo đó Cục Thông...
Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng...
Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng CP về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan...
Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm...
Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm 2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục...
• Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 18/09/2017 của UBND...

Cổng thông tin điện tử Thanh tra Quảng Nam
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Đức Tiến- Chánh Thanh tra tỉnh
Trụ sở: 52 Hùng Vương - Tp.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 02353.859155 - 02353.858610 - Thiết kế bởi: QTI

Thống kê truy cập