Không thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của ông Trương Văn Sâm và bà Nguyễn Thị Quảng

Sau khi có Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 10/5/2009 giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND thành phố Hội An, ông Trương Văn Sâm và bà Nguyễn Thị Quảng có đơn tiếp khiếu đến Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời có đơn khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân thành phố Hội An. Đơn khiếu nại đã được Tòa án nhân dân thành phố Hội An thụ lý theo Thông báo số 02/2010/TL.ST-HC ngày 04/6/2010.

Căn cứ khoản 6 Điều 32 Luật Khiếu nại, tố cáo (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2004 và năm 2005), khoản 5 Điều 2 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ thì một điều kiện để cơ quan có thẩm quyền thụ lý khiếu nại khi khiếu nại đó chưa được tòa án thụ lý; đồng thời tại điểm a, khoản 1, Điều 13 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 1996 (đã sửa đổi bổ sung năm 1998 và năm 2006) quy định “trường hợp chỉ có một người vừa khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án có thẩm quyền, vừa khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai thì việc giải quyết thuộc thẩm quyền của Tòa án. Cơ quan đã thụ lý việc giải quyết khiếu nại phải chuyển toàn bộ hồ sơ giải quyết khiếu nại cho Tòa án có thẩm quyền”. Do đó, UBND tỉnh không thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của ông Trương Văn Sâm và bà Nguyễn Thị Quảng trú tại thôn 2, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.                                                                                                                                                        Thanh Nhung

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn