Kết luận thanh tra số 11/KL-TTT ngày 06/6/2016

Kết luận thanh tra V/v thanh tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và đầu tư xây dựng cơ bản tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn