Quảng Nam: Phát hiện sai phạm 25.004,4 triệu đồng và 1.847,6 m2 đất

Trong 9 tháng đầu năm 2021, UBND tỉnh và các ngành, địa phương tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo tiến hành kết luận 10 cuộc thanh tra năm 2020 chuyển sang; triển khai 75/89 cuộc thanh tra theo kế hoạch, đạt tỷ lệ 84% kế hoạch và 19 cuộc thanh tra đột xuất.

Qua thanh tra đã ban hành 62 kết luận thanh tra (trong đó, có 10 kết luận thanh tra năm 2020 chuyển sang), phát hiện sai phạm 25.004,4 triệu đồng và 1.847,6 m2 đất tại 269 đơn vị, cá nhân được thanh tra; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 15.321,3 triệu đồng và 1.847,6 m2 đất; kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ quyết toán và xử lý khác 9.683,2 triệu đồng.

Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 53 tập thể, 116 cá nhân; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 01 vụ (cuộc kiểm tra đột xuất về hồ sơ, chính sách người có công của xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức).

Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tổ chức thực hiện 130 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 3.512 tổ chức, cá nhân; phát hiện và xử lý 929 tổ chức, cá nhân vi phạm; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 3.693 triệu đồng, kiến nghị giảm trừ giá trị quyết toán và xử lý khác 542 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính 4.823,1 triệu đồng và kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 13,74 ha đất của Tổng đội Thanh niên xung phong Quảng Nam (đơn vị không có nhu cầu sử dụng đất).

Trong kỳ, UBND tỉnh và các ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước và công tác tự kiểm tra của các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại Điều 55, 56 của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 kết hợp với công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở Đảng, Mặt trận, các đoàn thể, Ban Thanh tra nhân dân và hoạt động giám sát trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân gắn với thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, nơi làm việc. Chưa phát hiện tham nhũng qua kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước và công tác tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Cùng thời gian, UBND tỉnh và các ngành, địa phương đã tổ chức tiếp nhận 470 đơn khiếu nại (tăng 18,3% so cùng kỳ năm trước), 79 đơn tố cáo (giảm 21,7% so cùng kỳ năm trước) và 6.124 đơn kiến nghị, phản ánh (tăng 9% so cùng kỳ năm trước); đã giải quyết 166/241 vụ khiếu nại lĩnh vực hành chính thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 69%. Trong đó, công dân rút đơn trước khi tổ chức đối thoại 30 vụ. Qua giải quyết đơn khiếu nại đã khôi phục quyền lợi cho 11 trường hợp; kiến nghị thu hồi cho công dân 109 triệu đồng, 6.740 m2 đất.

Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh đã giải quyết 12/20 vụ thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 60%. Số vụ tố cáo đúng 02 vụ, số vụ tố cáo sai 06 vụ và công dân rút đơn tố cáo 02 vụ. Số vụ tố cáo chuyển sang kỳ sau 08 vụ. Qua giải quyết đơn tố cáo kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 150 triệu đồng và xử lý hành chính 01 trường hợp.

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn