Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2022

Quyết định số 3335/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2022

Tin liên quan