Kiến nghị thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 18,5 tỷ đồng

Năm 2022, toàn ngành Thanh tra Quảng Nam triển khai 193/193 cuộc thanh tra theo kế hoạch, tiếp tục thực hiện 19 cuộc thanh tra năm 2021 chuyển sang và 51 cuộc thanh tra đột xuất do lãnh đạo tỉnh giao.

Qua thanh tra, toàn ngành đã phát hiện sai phạm gần 50,4 tỷ đồng và hơn 148.355m2 đất tại 600 đơn vị, cá nhân được thanh tra.

Trong đó, Thanh tra tỉnh đã ban hành 29 kết luận thanh tra, phát hiện sai phạm gần 44 tỷ đồng, 2.400m2 đất; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 18,5 tỷ đồng; chấn chỉnh, giảm trừ quyết toán và xử lý khác hơn 15,4 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 59 tập thể, 70 cá nhân.

Qua giải quyết đơn thư khiếu nại, ngành đã khôi phục quyền lợi cho 22 cá nhân với giá trị hơn 2,5 tỷ đồng và 2.097m2 đất ở; kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 287,7 triệu đồng.

Trong đó, tham mưu UBND tỉnh trả lại cho 1 cá nhân 15 triệu đồng, huyện Núi Thành khôi phục quyền lợi hợp pháp cho 13 trường hợp gần 2,6 tỷ đồng; bố trí đất tái định cư cho 4 trường hợp với diện tích 600m2 đất và công nhận quyền sử dụng đất cho 1 trường hợp với diện tích 1.356m2. TP Hội An trả lại cho cá nhân 141,2m2 đất.

Ông Nguyễn Đức Tiến, Chánh Thanh tra tỉnh cho biết, ngành Thanh tra tỉnh đã tích cực tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực công tác như: Thanh tra hành chính, chuyên ngành, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Qua đó, góp phần xây dựng Quảng Nam ngày càng phát triển.

Về định hướng hoạt động của năm 2023, toàn ngành tăng cường thanh tra vào những nơi có nhiều vụ việc khiếu nại phức tạp, tố cáo tiêu cực, tham nhũng, dư luận có nhiều ý kiến.

Thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm như quản lý và sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường; đầu tư xây dựng, chương trình mục tiêu quốc gia; tài chính ngân sách, quản lý vốn, tài sản, cổ phần hóa; quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng…

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn