Kết luận thanh tra số 86/KL-TTT ngày 01/11/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước tại huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2022

Kết luận thanh tra số 86/KL-TTT ngày 01/11/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước tại huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2022

Tải Kết luận thanh tra số 86/KL-TTT tại đây

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn