Công bố Quyết định thanh tra đột xuất tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam

Chiều ngày 24/11/2023, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Tiến chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý tài chính tại Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam.