Công bố Quyết định thanh tra đột xuất tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam

Chiều ngày 24/11/2023, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Tiến chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý tài chính tại Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam.

Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Đức Tiến chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra

Đoàn thanh tra gồm 6 thành viên, do ông Huỳnh Ngọc Tiên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn. Đoàn sẽ tiến hành thanh tra trong thời gian 45 ngày làm việc. Nội dung thanh tra tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý tài chính tại bệnh viện giai đoạn từ năm 2019 – 2022 và các vấn đề có liên quan trước và sau thời điểm thanh tra đều được kiểm tra làm rõ. 

Phát biểu tại buổi công bố, thực hiện ủy quyền của Chánh Thanh tra tỉnh, ông Huỳnh Ngọc Tiên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định số 190/QĐ-TTBNV ngày 15/11/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý tài chính tại Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam và Quyết định số 192/QĐ-TTBNV ngày 15/11/2023 về việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra này. Đồng thời, nêu rõ mục đích, yêu cầu, sự cần thiết của hoạt động thanh tra và nhấn mạnh: đây là cuộc thanh tra đột xuất do lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam giao.

Ông Huỳnh Ngọc Tiên cũng yêu cầu đoàn thanh tra thực hiện nghiêm túc Quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn thanh tra, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ.

Cũng tại buổi công bố, ông Trần Hữu Quang phổ biến về nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thông qua phương pháp làm việc của đoàn thanh tra; thông qua lịch làm việc của đoàn thanh tra với các cơ quan, tổ chức được thanh tra; đồng thời, đề nghị các cơ quan, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra.

Kết thúc buổi công bố, ông Nguyễn Đức TiếnChánh Thanh tra tỉnh tiếp thu các ý kiến của các cơ quan, tổ chức được thanh tra và thống nhất về thời gian, chương trình, nội dung làm việc của Đoàn Thanh tra.

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn