Tài liệu Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Thanh tra

Tài liệu Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Thanh tra do Thanh tra Chính phủ tổ chức vào ngày 29 tháng 12 năm 2023

Tải Tài liệu tại đây

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn