Thanh tra kiến nghị thu hồi nộp Ngân sách Nhà nước 47,6 tỷ đồng

Ngày 08/1, Thanh tra tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành Thanh tra năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đến dự Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; đại diện lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Thanh tra các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố; đại diện các tập thể và các cá nhân được khen thưởng.


 

Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Đức Tiến chủ trì Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Đức Tiến cho biết, năm 2023, ngành Thanh tra tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, kịp thời triển khai và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ đạo của cấp trên trong công tác thanh tra nên đã hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra trên các mặt công tác và triển khai thực hiện 10 cuộc thanh tra đột xuất do UBND tỉnh giao. 

Theo đó, năm 2023, toàn ngành đã tiến hành 277 cuộc thanh tra hành chính, đã ban hành 190 kết luận thanh tra, qua thanh tra tại 469 đơn vị đã phát hiện sai phạm hơn 67 tỷ đồng và 107.643,9 m2 đất; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước gần 47,6 tỷ đồng và 98.208,5 m2 đất; kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ giá trị quyết toán, xử lý khác gần 20 tỷ đồng và 9.435,4 m2 đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 224 tập thể, 278 cá nhân và cảnh cáo 02 cá nhân; chuyển Cơ quan Điều tra 04 vụ và chuyển thông tin sang Công an tỉnh Quảng Nam để xem xét theo thẩm quyền 01 trường hợp.

Trong đó, Thanh tra tỉnh tiến hành 31 cuộc (kỳ trước chuyển sang 09 cuộc, triển khai trong kỳ 19 cuộc; trong đó, có 10 cuộc thanh tra đột xuất UBND tỉnh giao thực hiện năm 2023), đã ban hành 18 kết luận thanh tra, phát hiện sai phạm gần 56 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước gần 42 tỷ đồng; kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ giá trị quyết toán và xử lý khác gần 14 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 43 tập thể, 58 cá nhân; chuyển Cơ quan Điều tra 01 vụ và chuyển thông tin sang Công an tỉnh để xem xét theo thẩm quyền 01 trường hợp.  

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác ngành Thanh tra năm 2023.

Thanh tra tỉnh đã hoàn thành toàn diện các mặt công tác, có nhiều thành tích nổi trội, đóng góp vào việc giữ gìn kỷ cương, tạo niềm tin cho Nhân dân. Đặc biệt, năm 2023, UBND tỉnh đã công nhận Thanh tra tỉnh xếp hạng thứ nhì trên 20 sở, ban, ngành về công tác cải cách hành chính.

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Đức Tiến, Chánh Thanh tra tỉnh

Để có được kết quả đó, Chánh Thanh tra Quảng Nam cho biết, các đơn vị đã tập trung ngay từ đầu năm, triển khai các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh phê duyệt nhằm bảo đảm trọng tâm, hiệu quả. Bên cạnh đó, Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương kết thúc cuộc thanh tra chuyên đề về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng theo đúng yêu cầu, tiến độ, nội dung được đề ra tại Hướng dẫn số 1613/HD-TTCP ngày 18/7/2023 của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số 5668/KH-UBND ngày 23/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thanh tra chuyên đề về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam gửi Thanh tra tỉnh tổng hợp kết quả thanh tra toàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ trước ngày 30/01/2024.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là tiếp công dân phục vụ các kỳ họp Quốc hội, HĐND các cấp; phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân không để phát sinh “điểm nóng” tại cơ sở.

Chú trọng thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Quyết định số 2862/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 về ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Kế hoạch số 9122/KH-UBND ngày 28/12/2023 về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thanh tra cho các cá nhân.

Chánh Thanh tra đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được của ngành Thanh tra tỉnh Quảng Nam trong năm 2023; đồng thời, biểu dương cán bộ, công chức ngành Thanh tra đã góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để triển khai nhiệm vụ năm 2024 đạt kết quả tốt theo kế hoạch đã đề ra, Chánh Thanh tỉnh yêu cầu, cán bộ, công chức ngành Thanh tra tiếp tục nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, đặc biệt là chấp hành nghiêm kỷ cương công vụ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Đức Tiến, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Thanh tra cho 12 cá nhân và trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 cá nhân trong và ngoài ngành Thanh tra. Chánh Thanh tra tỉnh tặng Giấy khen cho 8 tập thể./.

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn