Kết luận thanh tra số 01/KL-TTT ngày 02/01/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh về Thanh tra chấp hành pháp luật về thuế đối với các doanh nghiệp khai thác, mua bán khoáng sản cát trên địa bàn

Kết luận thanh tra số 01/KL-TTT ngày 02/01/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh về Thanh tra chấp hành pháp luật về thuế đối với các doanh nghiệp khai thác, mua bán khoáng sản cát trên địa bàn các huyện, thành phố từ năm 2020 - 2022 (các huyện: Thăng Bình, Tiên Phước, Phước Sơn và thành phố Hội An)

Tải file Kết luận tại đây

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn