Công bố quyết định thanh tra tại UBND huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam

Chiều ngày 16/01/2024, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Tiến công bố quyết định thanh tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2020 - 2023.

 

Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Đức Tiến công bố quyết định thanh tra

Đoàn thanh tra gồm 6 thành viên, do ông Nguyễn Đỏ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn. Đoàn sẽ tiến hành thanh tra trong thời gian 45 ngày làm việc. Nội dung thanh tra tập trung vào việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2020 - 2023 và các vấn đề có liên quan trước và sau thời điểm thanh tra đều được kiểm tra làm rõ. 

Phát biểu tại buổi công bố, ông Nguyễn Đỏ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra nêu rõ mục đích, yêu cầu, sự cần thiết của hoạt động thanh tra, đồng thời, yêu cầu đoàn thanh tra thực hiện nghiêm túc Quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn thanh tra, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ.

Kết thúc buổi công bố, ông Nguyễn Đức Tiến, Chánh Thanh tra tỉnh tiếp thu các ý kiến phát biểu của các cơ quan, tổ chức được thanh tra và thống nhất về thời gian, chương trình, nội dung làm việc của Đoàn thanh tra. Đồng thời, cũng đề nghị, trong quá trình đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị có liên quan cần phối hợp chặt chẽ, cử người làm đầu mối là cán bộ có thẩm quyền làm việc trực tiếp với đoàn để cung cấp báo cáo, hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu để Đoàn hoàn nhiệm vụ theo Kế hoạch.

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn