Công bố quyết định thanh tra tại UBND huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam

Chiều ngày 16/01/2024, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Tiến công bố quyết định thanh tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2020 - 2023.