Công khai Kết luận thanh tra số 02/KL-TTT ngày 16/01/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh

Công khai Kết luận thanh tra số 02/KL-TTT ngày 16/01/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh về Thanh tra việc giải ngân vốn đầu tư công các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2022 và năm 2023 tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Nam

Tải file Kết luận tại tây

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn