Công khai Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT ngày 18/01/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh

Công khai Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT ngày 18/01/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành các quy định của nhà nước về hoạt động khoáng sản đối với các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn các huyện: Nam Trà My, Phú Ninh, Duy Xuyên, Đông Giang tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015-2022

Tải file Kết luận tại đây

Tin liên quan