Công khai Kết luận thanh tra số 05/KL-TTT ngày 05/02/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh

Công khai Kết luận thanh tra số 05/KL-TTT ngày 05/02/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh về Thanh tra việc quản lý sử dụng đất, tài nguyên khoáng sản và triển khai thực hiện Dự án trên đất Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2020 tại Cụm Công nghiệp Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành

Tải file KLTT tại đây

Tin liên quan