Bộ Chỉ số đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 198/KH-TTCP ngày 06 tháng 02 năm 2024 của Thanh tra Chính phủ về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023, Kế hoạch số 1591/KH-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2024 của UBND tỉnh về triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Quyết định số 157/QĐ-TTCP ngày 29/3/2024 của Thanh tra Chính phủ về ban hành “Bộ Chỉ số đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023”.

Thanh tra tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương biết Quyết định số 157/QĐ-TTCP ngày 29/3/2024 của Thanh tra Chính phủ (gồm bản pdf và bản word) đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh Quảng Nam.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương truy cập vào Cổng Thông tin điện tử Thanh tra tỉnh tại địa chỉ https://thanhtra.qua ngnam.gov.vn để tải văn bản về nghiên cứu, triển khai thực hiện việc thu thập thông tin, tài liệu và cung cấp về Tổ công tác của UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) theo đúng các tiêu chí của Quyết định số 157/QĐ-TTCP ngày 29/3/2024 của Thanh tra Chính phủ về ban hành “Bộ Chỉ số đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023”. 

Đồng thời, cung cấp thông tin, tài liệu đúng theo thời gian và yêu cầu tại Kế hoạch số 1591/KH-UBND ngày 08/3/2024 của UBND tỉnh. Trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc đề nghị liên hệ ông Võ Văn Nhân, Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Thanh tra tỉnh, số điện thoại 0905.470.889 hoặc bà Ngô Thị Thùy Liêm, Thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ 2, Thanh tra tỉnh, số điện thoại 0906.504.595 để trao đổi, hướng dẫn.

Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023 là nhiệm vụ quan trọng được UBND tỉnh chỉ đạo tại Kế hoạch số 1591/KH-UBND ngày 08/3/2024, đề nghị Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Tải file Bộ Chỉ số đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023 tại đây

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn