Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra đột xuất Dự án Nhà máy sản xuất tinh dầu và thảo dược của Công ty TNHH sản xuất mỹ phẩm thiên nhiên Việt Nam

Chiều ngày 13/6, Thanh tra tỉnh tổ chức công bố Quyết định số 101/QĐ-TTT ngày 04/6/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam về thanh tra đột xuất Dự án Nhà máy sản xuất tinh dầu và thảo dược của Công ty TNHH sản xuất mỹ phẩm thiên nhiên Việt Nam tại Cụm công nghiệp Thanh Hà, thành phố Hội An.

Chiều ngày 13/6, Thanh tra tỉnh tổ chức công bố Quyết định số 101/QĐ-TTT ngày 04/6/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam về thanh tra đột xuất Dự án Nhà máy sản xuất tinh dầu và thảo dược của Công ty TNHH sản xuất mỹ phẩm thiên nhiên Việt Nam tại Cụm công nghiệp Thanh Hà, thành phố Hội An.

Chủ trì buổi công bố là Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Đức Tiến cùng với sự tham dự của các thành viên đoàn thanh tra; đại diện Lãnh đạo các Sở Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Hội An; đại diện Lãnh đạo các phòng liên quan của thành phố Hội An: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Kinh tế; đại diện Lãnh đạo Công ty TNHH sản xuất mỹ phẩm thiên nhiên Việt Nam.

Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Đức Tiến phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra

Ông Nguyễn Đức Tiến - Chánh Thanh tra tỉnh cho biết, việc thanh tra lần này là thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 3160/UBND-KTN ngày 06/5/2024 với mục đích là giúp lãnh đạo UBND tỉnh nắm được tình hình thực hiện các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất tinh dầu và thảo dược của Công ty TNHH sản xuất mỹ phẩm thiên nhiên Việt Nam tại Cụm công nghiệp Thanh Hà, thành phố Hội An; công tác quản lý, sử dụng đất đai, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai; tiến độ đầu tư, xây dựng dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt của Chủ đầu tư dự án và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá tình thực hiện dự án. Qua đó, xác định những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước và Chủ đầu tư trong quá trình triển khai, thực hiện đầu tư dự án.

Quang cảnh buổi công bố Quyết đinh thanh tra

Trong quá trình thanh tra nếu phát hiện những vấn đề chưa đúng, có tính chất khách quan thì sẽ hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng quy định; nếu phát hiện có những sai phạm sẽ đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn