Cụm Thi đua Thanh tra các tỉnh Duyên Hải Miền Trung triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Chiều ngày 21/6, tại tỉnh Quảng Nam, Cụm Thi đua Thanh tra các tỉnh Duyên Hải Miền Trung (Cụm Thi đua) gồm: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Tiến, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam, Cụm trưởng Cụm Thi đua và đồng chí Cao Đình Hòa, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi, Cụm phó Cụm Thi đua đồng chủ trì hội nghị.

 

Quang cảnh Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2024, Thanh tra 6 tỉnh thuộc Cụm Thi đua  đã triển khai công tác thi đua đồng bộ trên tất cả các mặt công tác như tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về thi đua khen thưởng, phát động các phong trào thi đua, tổ chức đăng ký thi đua. Công tác thi đua bám sát chỉ tiêu cụ thể, rõ rệt hơn từ đó có tác dụng thiết thực, hiệu quả góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các đơn vị.

Toàn Cụm Thi đua đã triển khai triển khai 384 cuộc thanh tra hành chính (259 cuộc theo kế hoạch, 125 cuộc đột xuất); nội dung thanh tra tập trung chủ yếu ở các ngành, lĩnh vực như: đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính ngân sách, quản lý đất đai, quản lý khai thác khoáng sản, chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng, chuyên đề trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức,…

Đã ban hành 216 kết luận thanh tra, qua thanh tra tại 591 đơn vị, phát hiện sai phạm 117.406,98 triệu đồng, 132.088,4 m2 đất và kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 19.034,93 triệu đồng, 7.261,4 m2 đất; kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ giá trị quyết toán, xử lý khác 98.372,05 triệu đồng và 124.827 m2 đất; kiến nghị xử lý 191 tổ chức, 388 cá nhân, chuyển Cơ quan Cảnh sát Điều tra 07 vụ  và chuyển thông tin vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra 04 vụ. Trong kỳ báo cáo đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 15.574,11 triệu đồng và 40.970 m2 đất.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) tiếp tục được quan tâm, triển khai thực hiện. 6 tháng đầu năm, toàn Cụm Thi đua tiếp tổng số 12.562 lượt/12.552 người/10.717 vụ việc; trong đó, số đoàn đông người 53 đoàn/661 người. Đồng thời, đã xử lý 22.241 đơn/22.308 đơn tiếp nhận; qua xử lý có 19.271 đơn đủ điều kiện xử lý (khiếu nại 2.291 đơn, tố cáo 456 đơn, KNPA 16.524 đơn).

Tổng số đơn/vụ việc thuộc thẩm quyền (khiếu nại, tố cáo): 1.191 đơn/1.186 vụ việc (khiếu nại 1.059 đơn/1.054 vụ việc; tố cáo: 132 đơn/132 vụ việc). Đã giải quyết: 907/1.186 vụ việc KNTC (đạt tỷ lệ 76,47%), cụ thể: về khiếu nại, đã giải quyết 809/1.054 vụ việc (đạt tỷ lệ 76,75%); về tố cáo, đã giải quyết 98/132 vụ việc (đạt tỷ lệ 74,24%). Qua giải quyết đơn đã khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp cho tổ chức, cá nhân 6.089,99 triệu đồng và 4.589 m2 đất; kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 37 triệu đồng và 1.702,2 m2 đất

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tiếp dân và giải quyết KNTC và  Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; Thanh tra các tỉnh trong Cụm Thi đua đã chủ động, tích cực tham mưu cho các cấp chính quyền tổ chức kiểm tra, rà soát, tổng hợp, thống kê các vụ việc KNTC phức tạp, tồn đọng, kéo dài, giải quyết dứt điểm các vụ việc mới phát sinh, các điểm nóng đông người, phức tạp, vượt cấp. Đến nay các vụ việc tồn đọng kéo dài cơ bản đã được xem xét giải quyết.

Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) tiếp tục được Cụm Thi đua tập trung triển khai thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan đơn vị, kê khai tài sản, thu nhập, xây dựng quy tắc ứng xử... được triển khai toàn diện, tích cực hơn. Theo đó, thực hiện tốt các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập, Thanh tra các tỉnh trong Cụm thi đua đã tổ chức tiếp nhận các bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý. Đã ban hành Quyết định xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 đối với 274 trường hợp tại 71 cơ quan, đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo công tác sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm trong phong trào thi đua của ngành với phong trào thi đua của địa phương cũng như công tác giải quyết KNTC và PCTN tại mỗi đơn vị.

Nhân dịp này, được uỷ quyền của Tổng Thanh tra Chính phủ, thay mặt Cụm thi đua, Cụm phó Cụm Thi đua, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi Cao Đình Hòa trao Bằng khen Thanh tra Chính phủ tặng Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022, 2023.

Cụm phó Cụm Thi đua trao Bằng khen Thanh tra Chính phủ cho Thanh tra tỉnh Quảng Nam (Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Đức Tiến bên phải)

Kết luận hội nghị, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Tiến - Cụm trưởng Cụm Thi đua ghi nhận và đánh giá cao kết quả thi đua của các đơn vị thanh tra thuộc Cụm, thành tích của các đơn vị cũng đã góp phần không nhỏ trong sự nghiệp phát triển của ngành thanh tra và mong muốn thời gian tới, dưới sự lãnh chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, của UBND các tỉnh, Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh Duyên hải miền Trung tiếp tục gắn kết, phát huy, nổ lực, cống hiến cho ngành, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. 

Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Tiến phát biểu tại Hội nghị

Đồng thời, phát huy hơn nữa vai trò tham mưu, chỉ đạo giải quyết dứt điểm đơn thư KNTC tồn đọng, tập trung chỉ đạo giải quyết đơn KNTC mới phát sinh ngay ở cơ sở góp phần hạn chế đến mức thấp nhất đơn thư KN vượt cấp, không để phát sinh "điểm nóng" phức tạp trên địa bàn, không để xảy ra thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm trong quá trình thanh tra, kiểm tra. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ công chức thanh tra vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Thời gian tới, mong rằng các đơn vị tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, trao đổi kinh nghiệm công tác nhằm đạt hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

 

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn