Thông báo tiếp nhận công chức người dân tộc thiểu số về công tác tại Thanh tra tỉnh Quảng Nam (lần 2)

Ngày 09/7/2024, Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Đức Tiến đã ký Thông báo số 61/TB-TTT về việc tiếp nhận công chức người dân tộc thiểu số về công tác tại Thanh tra tỉnh Quảng Nam (lần 2)

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Quyết định số 2715/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tạm giao biên chế công chức và số lượng người làm việc năm 2024; 

Trên cơ sở Đề án vị trí việc làm được phê duyệt, số lượng biên chế được giao và hiện có, được sự thống nhất của lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Thanh tra tỉnh thông báo lần 2 nhu cầu tiếp nhận 01 công chức người dân tộc thiểu số, cụ thể như sau:   

1. Chỉ tiêu và vị trí việc làm cần tiếp nhận 

Vị trí công chức cần tiếp nhận

Số lượng

Mô tả vị trí việc làm

Yêu cầu về trình độ chuyên môn

Thanh tra 

01

Thực hiện công tác thanh tra hành chính; thẩm định dự thảo kết luận thanh tra theo luật định. 

Đại học các nhóm ngành: Kinh tế, Tài chính, Xây dựng.   

2. Đối tượng tiếp nhận

Là công chức theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019. 

3. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với công chức được tiếp nhận

- Có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

- Có đủ sức khoẻ để đảm nhận công tác.  

- Có năng lực chuyên môn, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tiếp nhận.

- Độ tuổi: Không quá 45 tuổi. 

- Giới tính: Nam.   

- Dân tộc: Người dân tộc thiểu số.  

- Không bị bất kỳ hình thức kỷ luật nào hoặc bị xử lý hình sự kể cả đang trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tiếp nhận.   

4. Hồ sơ đăng ký tiếp nhận

- Đơn xin chuyển công tác của công chức. 

- Văn bản thống nhất cho chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền nơi công chức đang công tác.  

- Bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền sử dụng công chức (Kèm phiếu đánh giá công chức trong 03 năm gần nhất 2021, 2022, 2023).

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) có xác nhận của cơ quan quản lý, sử dụng công chức. 

- Bản photo có chứng thực các giấy tờ: Giấy khai sinh; các văn bằng (Bao gồm bằng tốt nghiệp THPT), chứng chỉ và kết quả học tập có liên quan; Quyết định tuyển dụng công chức; Quyết định bổ nhiệm ngạch công chức hoặc Quyết định chuyển ngạch, nâng ngạch…; Quyết định nâng bậc lương gần nhất của cơ quan có thẩm quyền và các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan.     

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ 

- Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày phát hành thông báo đến hết ngày 31/7/2024 (trong giờ hành chính, trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định).  

- Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng, Thanh tra tỉnh Quảng Nam (Số 08, đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).  

- Các thông tin liên quan: Liên hệ bà Võ Thị Thúy Hà - Chánh Văn phòng, số điện thoại: 0914 136 777 để tìm hiểu, trao đổi cụ thể. 

Lưu ý: Thanh tra tỉnh chỉ nhận hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu và do người đăng ký tiếp nhận trực tiếp đến nộp. Hồ sơ được bỏ vào phong bì và ghi rõ họ tên, số điện thoại liên hệ. Không trả lại hồ sơ nếu không được xét chọn.    

Thanh tra tỉnh trân trọng thông báo./.  

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn