Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh Duyên hải miền Trung tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

Vừa qua, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, Cụm trưởng Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh Duyên hải miền Trung đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Quảng Nam: Phát hiện sai phạm 25.004,4 triệu đồng và 1.847,6 m2 đất

Trong 9 tháng đầu năm 2021, UBND tỉnh và các ngành, địa phương tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo tiến hành kết luận 10 cuộc thanh tra năm 2020 chuyển sang; triển khai 75/89 cuộc thanh tra theo kế hoạch, đạt tỷ lệ 84% kế hoạch và 19 cuộc thanh tra đột xuất.

Nâng cao hiệu quả công tác giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính ở nước ta

Giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) hành chính được hiểu là việc các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của cơ quan, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm trong ban hành văn bản quản lý nhà nước về KNTC; trong tiếp công dân, xử lý đơn thư KNTC; trong kiểm tra, xác minh, kết luận về nội dung KNTC theo thẩm quyền.

Hỏi đáp pháp luật về khiếu nại (Phần 1)

Từ hôm nay Thanh tra tỉnh Quảng Nam sẽ đăng lần lượt các nội dung pháp luật về khiếu nại thông qua đề án: "Hỏi đáp pháp luật về khiếu nại" Đây là tài liệu quan trọng và cần thiết cho việc tìm hiểu các quy định của pháp luật hiện hành về khiếu nại cho nhân dân và cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết tố cáo ở các cấp.

Các Quyết định giải quyết khiếu nại

Các Quyết định giải quyết khiếu nại từ tháng 01 đến tháng 4 năm 2016

TỈNH ỦY QUẢNG NAM TỔ CHỨC SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN THÔNG BÁO KẾT LUẬN 130-TB/BCT NGÀY 10/01/2008 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI-TỐ CÁO

Hôm nay 12.11, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Thông báo số 130-TB/TW ngày 10.1.2008 của Bộ Chính trị (khóa X) và Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 28.5.2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giải quyết khiếu nại, tố cáo. Năm năm qua, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đã được các cấp, ngành tập trung thực hiện, góp phần ổn định xã hội, củng cố niềm tin trong nhân dân.

Không thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của ông Trương Văn Sâm và bà Nguyễn Thị Quảng

Sau khi có Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 10/5/2009 giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND thành phố Hội An, ông Trương Văn Sâm và bà Nguyễn Thị Quảng có đơn tiếp khiếu đến Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời có đơn khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân thành phố Hội An. Đơn khiếu nại đã được Tòa án nhân dân thành phố Hội An thụ lý theo Thông báo số 02/2010/TL.ST-HC ngày 04/6/2010.

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn