Triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Sáng 1.8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nhằm triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 1.7.2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN. Tại điểm cầu chính có sự tham dự của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân

Tài liệu về phục vụ hội nghị trực tuyến triển khai Luật PCTN năm 2018

Tài liệu về phục vụ hội nghị trực tuyến triển khai Luật PCTN năm 2018

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng

Báo cáo Kết quả thực hiện Công tác phòng, chống tham nhũng

Công bố Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

Ngày 11/12, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 9 Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6. Trong đó có Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Quảng Nam tổ chức Hội nghị tấp huấn Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017

Sáng 3/5/2018, Tổ công tác theo Quyết định số 1324/QĐ-UBND của UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn triển khai áp dụng Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) cấp tỉnh năm 2017.

Các quy định về bảo vệ người tố cáo tham nhũng ở Việt Nam hiện nay

Trong những năm qua, người dân đã phát huy quyền dân chủ trong đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật, nhân dân không còn thờ ơ với công việc của Nhà nước, ý thức được trách nhiệm của mình và biết đấu tranh góp phần ổn định trật tự xã hội.

Hội nghị triển khai đề án Tăng cường năng lực giám sát của Ban Thanh tra nhân dân

Vừa qua, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị triển khai đề án “Tăng cường năng lực giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát cộng đồng trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017 – 2021”.

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về phòng, chống tham nhũng tại Thanh tra tỉnh Quảng Nam

Thực hiện Quyết định số 1203/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2016.

Thanh tra Chính phủ: Một tháng tiếp nhận hơn 300 tin tố tham nhũng

Sau gần 1 tháng công bố 3 số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin tố giác tham nhũng, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã tiếp nhận 329 cuộc điện thoại, tin nhắn phản ánh những biểu hiện, hành vi tiêu cực xảy ra trên nhiều lĩnh vực, ở 12 bộ, ngành và 26 địa phương.

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn